LAW OFFICE OF DUC TRAN

Protecting your best interests

(402) 953-0048

 

Duc Tran

Attorney at Law

 

10828 Old Mill Rd., Suite 6

Omaha, NE 68154

Phone: (402) 953-0048

Fax: (815) 572-9426

E-mail: duc@ductranlaw.com

Immigration – Bankruptcy – Divorce – Wills & Probate – Personal Injury – Workers Compensation – Business Contracts – “S” Corporations and LLC’s – Tax Audits – Civil Litigation – DUI – Domestic Violence

 

Di TrúPhá Sản – Ly Dị – Di Chúc Giải Quyết Di SảnThương Tích Do Tai Nạn Giao ThôngThương Tích Do Tai Nạn Lao ĐộngHợp Đồng Thương MạiThành Lập Công Ty Cổ Phần “S” Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn LLC – Thanh Tra Thuế VụTranh Tụng Dân Sự – Say Rượu Lái XeBạo Hành Trong Gia Đ́nh

 

All VGAN members will have Free 15 minute Initial Consultation.